عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارمدركمشاهده جزئياتفرم درخواست شغل
کارشناس توسعه ارتباطات3سالعلوم ارتباطات، گرافيگ و ساير رشته هاي مرتبط1395/03/01کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
هماهنگ كننده مهندسي 5سالعمران1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس برق 5سالبرق-قدرت1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-4سالمهندسي مكانيك يا مرتبط1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-3سالمهندسي مكانيك 1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-3سالمهندسي مكانيك 1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس كنترل و پايش 2سالمهندسي صنايع1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مديريت سيستم
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟