عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارمدركمشاهده جزئياتفرم درخواست شغل
هماهنگ كننده مهندسي 5سالعمران1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس برق 5سالبرق-قدرت1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-4سالمهندسي مكانيك يا مرتبط1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-3سالمهندسي مكانيك 1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
-3سالمهندسي مكانيك 1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس كنترل و پايش 2سالمهندسي صنايع1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
سرپرست دفتر فني كارگاه 16سالمهندسي مكانيك1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مهندس ناظر 11سالمهندسي برق-قدرت1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مهندس ناظر 11سالمهندسي برق-كنترل و ابزار دقيق1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مهندس ناظر 11سالمهندسي عمران1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مهندس ناظر 11سالمهندسي نقشه برداري1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
كارشناس كيفيت 11سالمهندسي نقشه برداري1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
آرشيو فني 16سال-1395/03/31دیپلم مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مهندس ناظر 1سالمهندسي برق-قدرت1395/03/31کارشناسی مشاهده جزئيات فرم درخواست شغل
مديريت سيستم
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟