خانه
فارسي English
 
 
عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارحداقل مدرك مورد نياز 
-4 سالمديريت بازرگاني يا مهندسي صنايع 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمهندسي نرم افرازها يا رشته هاي مرتبط 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالليسانس 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-3 سالمهندسي برق 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
--مهندسي مخابرات 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-8 سالمهندسي برق 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمديريت 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمديريت 30/9/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمهندسي مكانيك-شيمي 29/12/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-3 سالمهندسي مكانيك 29/12/2014کارشناسی ارشد مشاهده جزئيات
-3 سالمهندسي برق-قدرت 29/12/2014کارشناسی ارشد مشاهده جزئيات
-10 سالمهندسي صنايع 29/12/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-10 سالمهندسي برق-كامپيوتر 29/12/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
-10 سالساختمان - معماري 29/12/2014دیپلم مشاهده جزئيات
--Mechanical Engineer 9/10/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-5 سالمهندسي صنايع 29/12/2014کارشناسی مشاهده جزئيات
مديريت سيستم
فرم درخواست شغل
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟