خانه
فارسي English
 
 
عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارحداقل مدرك مورد نياز 
كارشناس خطوط انتقال نيرو 7 سال 11/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
كارشناس سيويل 7 سال 11/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
سرپرست دفتر فني كارگاه 10 سالمهندسي برق 11/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
کارشناس پست7 سال 11/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-3 سالبرق-قدرت 1/6/1393کارشناسی ارشد مشاهده جزئيات
مديريت سيستم
فرم درخواست شغل
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟