خانه
فارسي English
 
 
عنوان شغلسابقه مورد نيازرشته تحصيليتاريخ اعتبارحداقل مدرك مورد نياز 
-20 سالمهندسی برق 30/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-2 سالمهندسي صنايع 30/7/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
-4 سالمديريت بازرگاني 30/6/1393کارشناسی مشاهده جزئيات
مديريت سيستم
فرم درخواست شغل
قبلاً فرم درخواست همكاري را پر كرده ايد؟